Jaký je rozdíl mezi rodinnou plavbou (a.k.a. Champagne Sailing) a sportovní plavbou?

04.05.2020

Tak jako jízda na kole může být líná projížďka během slunečného nedělního odpoledne na cyklostezce podél Vltavy. Anebo adrenalinový cloumák v náročném lesním či horském terénu za špatného počasí. A samozřejmě všechno ostatní, co si jen mezi těmito dvěma extrémy dovedeme představit. Tak velmi podobně tomu je také v případě plavby na plachetnici. Hlavním faktorem určujícím náročnost či komfortnost plavby je počasí, stav moře a síla větru. Dalším důležitým faktorem pak je vlastní naplánování plavby, délka jednotlivých úseků a přestávek mezi nimi, kurz vůči větru, na kterém se popluje, případně navigační náročnost jednotlivých úseků: Budeme se vyhýbat mělčinám a útesům, až nám z toho půjde hlava kolem? Poplujeme v oblasti s hustým námořním provozem plným velkých dopravních a cargo lodí a stejně tak spousty rekreačních jachet na kurzech všemi směry? Nebo poplujeme navigačně nekomplikovaný úsek, prostě vytáhneme plachty, dámě loď na kurz, zapneme autopilota a budeme se kochat pohledem na modrý horizont? Proto v případě dovolené na jachtě v Chorvatsku rozlišujeme mezi tzv. rodinnou a sportovní plavbou. Náročnost a zaměření plavby vždy vycházejí ze složení posádky, jejich preferencí, zkušeností i možností.


Rodinná plavba

Rodinná plavba (v angličtině též označovaná jako Champagne Sailing) je samozřejmě ekvivalentem oné pohodové nedělní projížďky za pěkného počasí na asfaltové cyklostezce podél Vltavy. Do špatného počasí se jednoduše nevyplouvá. Raději zůstaneme půlden navíc v marině, prozkoumáme pobřeží nebo se půjdeme vykoupat na nedalekou pláž. Plavbu naplánujeme tak, abychom nikdy nepluli v silnějším větru, než je 15 či 16 uzlů, což odpovídá číslu 4 na Beaufortově škále (mírný vítr, vlny ještě malé). Poplujeme spíše kratší úseky, maximálně 30-35 námořních mil za den. V závislosti na tom, v kolik hodin ráno vyplujeme - a k rodinné plavbě patří také pomalé, pohodové a nenásilné ranní vstávání - nám to vyjde na jednu nebo  dvě zastávky během dne. Buď na kotvě v opuštěné zátoce, kde se pak budeme oddávat, opalování, koupání, šnorchlování, paddleboardu a dalším vodním radovánkám. Nebo u mola v malém ostrovním městečku či vesničce, kde zase můžeme poznávat místní kulturu, památky, gastronomii nebo jen tak v poklidu chill-outovat u odpoledního kafíčka. Možné je také zakotvit v některém z chorvatských národních parků a vydat se na malý trek po neobydleném ostrově a pozorovat místní faunu a flóru. Při rodinné plavbě budeme zároveň plánovat tak, abychom pluli co nejvíce na zadobočním kurzu vůči větru, je totiž nejkomfortnější. Ostrým předobočním kurzům se vyhneme úplně, proti vlnám se na rodinné plavbě rozhodně probíjet nebudeme. Plachty vždy vytrimujeme tak, aby loď plula jen v minimálním náklonu, který posádka ani nepocítí. Navigačně náročnějším úsekům se budeme spíše vyhýbat a vždy poplujeme tak, aby se pevnina neztratila z dohledu. Prostě rodinná plavba = pohoda, jazz. 


Děti na palubě

Poplujeme-li s menšími dětmi na palubě, tak jednotlivé úseky plavby ještě zkrátíme, čímž se pravděpodobně dostaneme na uplutou vzdálenost ne více než 20-25 námořních mil denně. Přestávky mezi jednotlivými úseky plavby budeme dělat delší. Při plavbě s dětmi budeme asi více vyhledávat kotviště v opuštěných zátokách než ostrovní vesničky a poznávání místní kultury. Kromě paddleboardu budeme mít na palubě nejspíš také nafukovací plameňáky, slony či nosorožce, což bude před vyplutím vždy malá výzva to všechno přivázat tak, aby to neuplavalo nebo neuletělo. Menší děti samozřejmě za plavby nebudou vůbec tahat či dotahovat žádná lana nebo plachty. Za kormidlo je však postavit můžeme a mají to rády. Čas samotné plavby jim také zpestříme poznáváním nejrůznějších navigačních znaků, pozorováním pevniny dalekohledem a budeme-li mít štěstí tak setkáním s delfíny. Děti školního věku můžeme do plavby zapojit rovněž používáním ručního náměrového kompasu a případně zakreslováním naměřených kurzů do námořní mapy pomocí mapového plotteru a kružítka. Nejen na hodinách zeměpisu se jim pak taková dovednost bude bezpochyby hodit. Vhodné je rovněž pro děti připravit nějakou tématickou hru a úkoly na celý týden, například hledání pokladu, hon na piráty či focení nebo kamerování pod mořskou hladinou apod.


Sportovní plavba

Při sportovní plavbě se naopak nebudeme bát vyplout do trochu náročnějšího počasí, silnějšího větru a větších vln, nicméně limit daný většinou charterových společností je šestka Beauforta. Pokud bychom vypluli do ještě horšího počasí, tak přestane platit pojištění lodi, což samozřejmě pokoušet nebudeme. Beaufort 6 odpovídá větru 22-27 uzlů (silný vítr), to už je síla, při které se refuje (zmenšuje plocha plachet), a moři s velkými vlnami, kdy se hřebeny lámou a zanechávají větší plochy bílé pěny, může být i trocha vodní tříště. Proto jakoukoliv situaci s větrem nad 20 uzlů a vlnami nad dva metry pečlivě zvážíme, zdali se na ni jako posádka opravdu cítíme, zdali náročnější podmínky opravdu zvládneme, zdali máme dostatek zkušeností či přirozeného talentu. Pravděpodobně budeme ambiciózní a každý den naplujeme minimálně 50 námořních mil. Zastávky mezi jednotlivými úseky plavby budou spíše kratší. Užívat si budeme také ostré předoboční kurzy na vítr a probíjení se proti vlnám. Plachty si vytrimujeme tak, abychom měli jachtu v optimálním náklonu a plula nám hezky v groovu.  I když stará moudrost praví, že plachetnice má plout pomalu, při sportovní plavbě budeme samozřejmě z naší lodi ždímat také rychlost. Opravdovou libůstkou pak mohou být navigačně složitější úseky pluté pod plachtami. Samozřejmě poplujeme na plachty až před marinu nebo kotviště a balit plachty budeme zásadně na kurzu a za plavby. Zvážit můžeme také noční plavbu.


Sportovní plavba už bezpodmínečně vyžaduje zkušenější a sehranější posádku. Proto první plavba, na které se potkáme a poznáme, sportovní s největší pravděpodobností nebude. Fast trackem ke sportovní plavbě už asi může být společná rodinná plavba v létě a pak sportovnější plavba se stejnou nebo jen mírně obměněnou posádkou na podzim či na jaře a ideálně za situace, kdy si v mezidobí vyzkoušíte také nějakou regatu či ještě lépe nějakou offshorovou přeplavbu. S posádkami, se kterými se známe opravdu dobře, pak můžeme zvážit také plavbu s genarkem či spinakrem.